Organy Gospodarcze

Instytucje związane z gospodarką i biznesem na Górnym Śląsku

Organy, Instytucje GospodarczeNa terenie Górnego Śląska działa niemalże 200 instytucji związanych z gospodarką oraz biznesem. Ich głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wśród najważniejszych instytucji znajdują się:

  • Agencja Rozwoju Regionalnego – www.arrsa.pl
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie – www.arr.czestochowa.pl
  • Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – www.cirzem.pl
  • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości – www.gapp.pl
  • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego – www.garr.pl
  • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – www.ir.katowice.pl
  • Regionalna Izba Gospodarcza –  rig.katowice.pl
  • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu – www.cci.pl
  • Regionalny Fundusz Poręczeniowy – www.rfp.pl
  • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – www.scp-slask.pl

Ich głównym zadaniem jest reprezentowanie swoich członków, udzielanie porad, konsulting, usługi finansowe (pożyczki preferencyjne, poręczenia, gwarancje bankowe), usługi szkoleniowe, pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, organizowanie wydarzeń gospodarczych w regionie. Więcej informacji dotyczących wyżej wymienionych instytucji można znaleźć na ich stronach internetowych.