Regionalne Informacje

Województwo śląskie – informacje o regionie i historii gospodarki

Województwo Śląskie i informacje na temat regionu i gospodarkiWojewództwo śląskie jako jednostka samorządu terytorialnego oraz podziału administracyjnego w Polsce jest zlokalizowana na obszarze historycznych ziem Górnego Śląska w części wschodniej oraz zachodniej Małopolski, obejmując także Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Jest to województwo posiadające powierzchnię 12 333,09 km², na którym żyje około 4,6 miliona osób. To najbardziej zurbanizowane i najgęściej zaludnione województwo w Polsce wraz siedzibą w Katowicach. Wśród największych miast znajdują się: Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy.

Historia regionu powiązana jest w dużej mierze z Czechami, Austrią, Niemcami oraz Prusami, których wpływy w przeszłości w dużej mierze oddziaływały na jego obecny kształt, także zwyczaje, tradycje, zabytki, a także na gospodarkę. Od wieków na obecnym terenie województwa śląskiego rozwijało się górnictwo – w przeszłości wydobywano główni rudy żelaza, srebra, ołowiu, również hutnictwo i kuźnictwo, niemniej w dużej mierze dominowało rolnictwo. Dopiero od XIX wieku, od czasu rewolucji przemysłowej, region znacznie rozwinął się w kierunku górnictwa i hutnictwa, a industrializacji dodatkowo sprzyjało dobre połączenie komunikacyjne – kolejowe. Powstawały wtedy liczne kopalnie węgla kamiennego, którym towarzyszyły huty. Jednocześnie Śląsk rolniczy i przemysłowy przenikały się. Również na terenie województwa znajdowały się zakłady przemysłu drzewnego, papierniczego, spożywczego oraz włókienniczego.