Strefa Śląsk

Gospodarka Górnego Śląska i jej tendencje rozwojowe

Rokowania i rozwój gospodarki Górnego ŚląskaWojewództwo śląskie jest obecnie jednym z najsilniej uprzemysłowionych regionów w Polsce, który także został wielokrotnie wyróżniony prestiżowymi nagrodami ze względu na swoją atrakcyjność inwestycyjną. To jeden z najlepszych terenów do inwestycji zgodnie z wynikami raportu „Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2014” Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. To powoduje, że coraz więcej firm decyduje się na budowę swoich zakładów właśnie tutaj, co dotyczy również tych zagranicznych.

W przeszłości charakter województwa śląskiego budowały głównie kopalnie węgla oraz huty, które nieprzerwanie działały tu od XIX wieku. Obecnie w przemyśle nadaj pracuje to wielu mieszkańców, niemniej jednak struktura gospodarcza regionu znacznie się zróżnicowała – obecnie oprócz przemysłu ważną rolę odgrywają też usługi.

Za rozwój regionu w dużej mierze odpowiada Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która daje inwestorom możliwość uzyskania zwolnień podatkowych. Także ważnym czynnikiem jest wysoki stopień urbanizacji województwa śląskiego, a także dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, w tym obecność autostrad A4 oraz A1, które łączą tereny z Niemcami, Czechami oraz Ukrainą. Za dobrą sytuację małych firm odpowiadają także niskie koszty prowadzenia działalności oraz życia w województwie śląskim.

Tendencje rozwojowe Górnego Śląska są bardzo atrakcyjne i obecnie wiele przedsiębiorców koncentruje się właśnie tutaj, rozpoczynając swój biznes w wielu różnych branżach. Tak wiele korzyści związanych z województwem śląskim pod kątem gospodarczym powoduje, że jest to jeden z najlepszych obszarów inwestycyjnych w Polsce.